All The Riches in The World Are In My Pocket. Harsangat Raj Kaur's SikhNet story.


Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,191
Boht janam 21:59 1,581
Har bin 15:00 1,213
Apna naam 13:06 1,064
Andro trishna agan 15:30 1,024
Bhi gur dekhan jae 16:25 893
Sahib mera neet 16:55 871
Vadh sukh rainadiye 11:40 722
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 675
Nimakh na bisre 10:38 555

Albums

Radio