Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,151
Boht janam 21:59 1,332
Har bin 15:00 1,162
Apna naam 13:06 940
Andro trishna agan 15:30 924
Sahib mera neet 16:55 825
Bhi gur dekhan jae 16:25 785
Vadh sukh rainadiye 11:40 687
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 589
Nimakh na bisre 10:38 494

Albums

Radio