Bibi Jasjeet Kaur

Most Played

Title Length Plays
Ganga ke sang 8:54 4,341
Boht janam 21:59 2,274
Apna naam 13:06 1,481
Har bin 15:00 1,404
Andro trishna agan 15:30 1,263
Bhi gur dekhan jae 16:25 1,230
Sahib mera neet 16:55 1,045
Vadh sukh rainadiye 11:40 877
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 852
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 793

Albums

Radio